Forside  Timeplan  Personleg Trening  Innmelding  Om oss  Kontakt 


Visjonen:

Me brenn for og gje eit fullverdig treningstilbåd i Radøy kommune. Dette inneber alt frå rehabilitering til prestasjonsretta trening. Trening gjev mange helsefordelar, og derfor ynskje me å tilby det beste innan trening. På sikt ønskar me å utbedre både tilbud og areal slek at me kan treffe fleir kundegrupper og gjere dette til eit flott og mykje brukt senter.


Formål:

Trim og Trening ønskjer å tilby gode treningsopplevelsar for alle våre medlemmar. Me vil vere her for våre medlemmar og er alltid ute etter og betre oss. Mottoet vårt er ’trening for alle’ . Ein god treningsopplevelse handlar blant anna om å mestre, progressere og utvikle seg samtidig som ein har det kjekt. Rett og slett verte det beste ein kan bli.

"Det fins ingen begrensningar, berre utfordringar og dei møter me og overgår saman."                          

 

Personvern (GDPR)

Me her på Trim og Trening tar dette med personvern alvorlig og vil i desse GDPR tidene oppdatere og gje meir innsikt i dine rettigheitar som medlem og/eller kunde
her på Trim og Trening.

Vedlagt bilde viser hvilke personopplysningar me helt og nyttar i samanheng med deg og ditt medlemskap.

Me brukar ikkje din informasjon som person til anna enn å administrere ditt medlemskap, ei heller delar me din informasjon med andre aktørar enn det som kjem gjennom medlems administrasjon (eksempelvis
iBooking for booking av timar, Exceline som medlemsdatabase og Credicare som betalingsløsning).
 
Alle desse aktørane har og ein god og gjennomført personvernordning og har ikkje lov og/eller
mulighet å nytte dine personopplysningar til anna en administrasjon.

Me driv ei heller med reklame og all kommunikasjon og det som vert sendt frå vår side er i henhold til det du som kunde kan vente i form av medlems administrasjon (type utsending av faktura, avlyste timar o.l).
Våre underleverandører (iBooking, Credicare og Exceline) skal ei heller drive med reklame - om så er det brudd på avtale mellom Trim og Trening og dei.

Om du opplever noko som stridar mot det som er foreskreve over vil me gjerne høre frå deg!

Som du ser vil du etter endt medlemskap/kundeforhald når som helst kunne kreve å få sletta persondata frå vårt system (dog vil me ikkje ha mogligheit til å slette informasjon vedrørende faktura, avdrag og betaling før etter 5 år (jrf. Regnskapsloven)

For meir informasjon, spørsmål og/eller ønske om sletting av personlia ta kontakt på post@trimtrening.no

Bildet kan inneholde: tekst 


 
 
 
 
Matkulturreise til Italia 23.-26. september
Påmeldingsfrist 6. mai.
Sjå her for informasjon.